Bài tập phục hồi chức năng cơ sàn chậu sau sinh mẹ nên biết

Bài tập kegel làm mạnh sàn chậu cho phụ nữ (nguồn: internet)

Bài tập làm mạnh cơ sàn chậu cho phụ nữ

Các chuyên gia y tế khuyến cáo việc tập luyện các cơ sàn chậu có thể giúp bạn cải thiện việc kiểm soát bàng quang, tử cung và hậu môn. Nếu thực hiện đúng, các bài tập này sẽ có thể giúp tăng sức mạnh các cơ sàn chậu và...
Danh sách bài viết
Bài tập kegel làm mạnh sàn chậu cho phụ nữ (nguồn: internet)

Bài tập làm mạnh cơ sàn chậu cho phụ nữ

Các chuyên gia y tế khuyến cáo việc tập luyện các cơ sàn chậu có thể giúp bạn cải thiện việc kiểm soát bàng quang, tử cung và hậu môn. Nếu thực hiện đúng, các bài tập này sẽ có thể giúp tăng sức mạnh các cơ sàn chậu và...