bảo vệ gan

Bảo vệ gan dịp Tết

Bảo vệ gan dịp Tết

Gan là một cơ quan đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và một số chức năng khác như: Dự trữ glycogen, tổng hợp protein huyết tương và đặc biệt là giải độc. Do đó, gan luôn cần được quan tâm và chăm sóc đặc biệt, đặc...
Danh sách bài viết
Bảo vệ gan dịp Tết

Bảo vệ gan dịp Tết

Gan là một cơ quan đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và một số chức năng khác như: Dự trữ glycogen, tổng hợp protein huyết tương và đặc biệt là giải độc. Do đó, gan luôn cần được quan tâm và chăm sóc đặc biệt, đặc...