• Các phương pháp điều trị bướu giáp keo Ngày nay, số người mắc bệnh bướu giáp keo đang tăng lên. Ước tính có đến hàng trăm triệu người trên thế giới mắc bướu giáp keo. Vậy điều trị bệnh bướu...