bệnh cao huyết áp

Những câu hỏi thường gặp với bệnh cao huyết áp

Cao huyết áp là bệnh lý thường gặp trong cộng đồng và gia tăng theo tuổi. Hiện nay bệnh cao huyết áp chiếm 8-12% dân số và đang cóa xu hướng gia tăng. 1. Cao huyết áp gây hậu quả gì? Chỉ số huyết áp từ trên 140/90mmHg thì được gọi...
Danh sách bài viết

Những câu hỏi thường gặp với bệnh cao huyết áp

Cao huyết áp là bệnh lý thường gặp trong cộng đồng và gia tăng theo tuổi. Hiện nay bệnh cao huyết áp chiếm 8-12% dân số và đang cóa xu hướng gia tăng. 1. Cao huyết áp gây hậu quả gì? Chỉ số huyết áp từ trên 140/90mmHg thì được gọi...