bệnh lao phổi và cách phòng tránh

phòng chống lao phổi lây lan trong cộng đồng

Cách phòng chống lây nhiễm bệnh lao phổi trong cộng đồng

Bệnh lao đã được biết đến từ rất lâu và được xếp vào một trong tứ chứng nan y. Thực tế bệnh lao hiện nay vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Với số lượng người chết vì lao lên đến gần 2 triệu người mỗi...
Danh sách bài viết
phòng chống lao phổi lây lan trong cộng đồng

Cách phòng chống lây nhiễm bệnh lao phổi trong cộng đồng

Bệnh lao đã được biết đến từ rất lâu và được xếp vào một trong tứ chứng nan y. Thực tế bệnh lao hiện nay vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Với số lượng người chết vì lao lên đến gần 2 triệu người mỗi...