• Bệnh ngoài da ở trẻ em
    5 bệnh ngoài da thường gặp ở trẻ em Ung nhọt Phát hiện: Ung nhọt là bệnh ngoài da do nang lông bị nhiễm trùng. Lúc đầu, da sẽ đỏ và sưng lên. Khi mủ vàng tụ dưới da, chỗ sưng sẽ lớn lên....