• Bệnh rubella đối với thai phụ Rubella (hay còn gọi là bệnh sởi Đức) là một bệnh truyền nhiễm gây dịch do virus rubella gây ra, với các biểu hiện như sốt, nổi hạch, phát ban, thường diễn biến...