bệnh tắc động mạch ngoại biên

Bệnh tắc động mạch mạn tính chi dưới

Bệnh tắc động mạch mạn tính (BTĐMMT) còn được gọi là bệnh động mạch ngoại biên (BĐMNB), bệnh mạch ngoại biên (BMNB có thể xảy ra cho cả tĩnh mạch), bệnh tắc động mạch ngoại biên… và thường được hiểu là một căn bệnh của các chi, nhất là chi...
Danh sách bài viết

Bệnh tắc động mạch mạn tính chi dưới

Bệnh tắc động mạch mạn tính (BTĐMMT) còn được gọi là bệnh động mạch ngoại biên (BĐMNB), bệnh mạch ngoại biên (BMNB có thể xảy ra cho cả tĩnh mạch), bệnh tắc động mạch ngoại biên… và thường được hiểu là một căn bệnh của các chi, nhất là chi...