• Huyết áp cao biểu hiện như thế nào?
    Huyết áp cao biểu hiện như thế nào? Hằng năm trên thế giới có hàng triệu người chết vì đột quỵ. Một trong những kẻ giết người thầm đứng lặng đằng sau đó là cao huyết áp.  Tăng huyết áp...