bệnh than

Cảnh báo nguy hiểm: Liên tiếp phát hiện người nhiễm bệnh than

Trong thời gian gần đây, Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) liên tục tiếp nhận các ca bệnh được chẩn đoán nhiễm vi khuẩn bệnh than (Hậu bối). Liên tiếp các ca bệnh nhiễm vi khuẩn bệnh than được phát hiện Các bệnh...
Danh sách bài viết

Cảnh báo nguy hiểm: Liên tiếp phát hiện người nhiễm bệnh than

Trong thời gian gần đây, Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) liên tục tiếp nhận các ca bệnh được chẩn đoán nhiễm vi khuẩn bệnh than (Hậu bối). Liên tiếp các ca bệnh nhiễm vi khuẩn bệnh than được phát hiện Các bệnh...