bệnh trĩ có nguy hiểm không

Bệnh trĩ có nguy hiểm không – PGS.TS.TTND. Nguyễn Duy Thắng

Số lượng người mắc bệnh trĩ nhiều tới nỗi người ta có câu nói rằng "thập nhân cửu trĩ", tức là cứ 10 người thì có tới 9 người bị trĩ. Ngoài các biện pháp điều trị, người bệnh còn có những băn khoăn rằng bệnh trĩ có lây không,...
Danh sách bài viết

Bệnh trĩ có nguy hiểm không – PGS.TS.TTND. Nguyễn Duy Thắng

Số lượng người mắc bệnh trĩ nhiều tới nỗi người ta có câu nói rằng "thập nhân cửu trĩ", tức là cứ 10 người thì có tới 9 người bị trĩ. Ngoài các biện pháp điều trị, người bệnh còn có những băn khoăn rằng bệnh trĩ có lây không,...