. Bệnh viêm chỗ bám gân gót

viêm gân gót

Bệnh viêm chỗ bám gân gót

1. Giải phẫu gân gót Gân gót (còn gọi là gân Achilles) là gân lớn nhất trong cơ thể người. Gân gót hợp nhất ba khối cơ lớn phía sau cẳng chân (bao gồm các cơ bụng chân trong, ngoài và cơ dép) với xương gót, giúp cho ta có...
Danh sách bài viết
viêm gân gót

Bệnh viêm chỗ bám gân gót

1. Giải phẫu gân gót Gân gót (còn gọi là gân Achilles) là gân lớn nhất trong cơ thể người. Gân gót hợp nhất ba khối cơ lớn phía sau cẳng chân (bao gồm các cơ bụng chân trong, ngoài và cơ dép) với xương gót, giúp cho ta có...