bệnh viêm gan b có bị lây không

Biến Chứng Của Viêm Gan B

Viêm gan B là một trong những căn bệnh phổ biến nhất hiện nay với tỷ lệ mắc cao. Ở Việt nam, viêm gan virus là nguyên nhân thứ 3 gây tử vong. Trong đó viêm gan B chiếm tỉ lệ cao nhất. Biến chứng của viêm gan B đang...
Danh sách bài viết

Biến Chứng Của Viêm Gan B

Viêm gan B là một trong những căn bệnh phổ biến nhất hiện nay với tỷ lệ mắc cao. Ở Việt nam, viêm gan virus là nguyên nhân thứ 3 gây tử vong. Trong đó viêm gan B chiếm tỉ lệ cao nhất. Biến chứng của viêm gan B đang...