• viêm gân gót
    Viêm gân gót chân, bệnh lạ mà quen! Viêm gân gót Achilles được biểu hiện bằng những cơn đau nhẹ ở phía sau chân hoặc phía trên gót chân sau khi chạy hoặc hoạt động thể thao khác. Những cơn đau...