Bệnh viện đa khoa Hòa Bình

Lời nhắn gửi của Luật sư Trần Hồng Phúc tới các ” Sếp” Bệnh viện đa khoa Hòa Bình

LS Trần Hồng Phúc - Một trong những luật sư bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương trong vụ án chạy thận tại Hòa Bình làm 8 người tử vong; có lời nhắn gửi đến các "Sếp" của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình:  - Gửi tới Nguyên...
Danh sách bài viết

Lời nhắn gửi của Luật sư Trần Hồng Phúc tới các ” Sếp” Bệnh viện đa khoa Hòa Bình

LS Trần Hồng Phúc - Một trong những luật sư bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương trong vụ án chạy thận tại Hòa Bình làm 8 người tử vong; có lời nhắn gửi đến các "Sếp" của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình:  - Gửi tới Nguyên...