bệnh viện trẻ em hải phòng

31 trẻ ở hải phỏng phản ứng co giật sau tiêm vắc xin combe five

31 trẻ ở Hải Phòng phản ứng co giật sau tiêm vắc xin ComBe Five

Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã tiếp nhận 31 trường hợp trẻ nhập viện điều trị do có phản ứng co giật sau tiêm vắc xin ComBe Five. Đại diện Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, các trẻ nhập viện trong...
Danh sách bài viết
31 trẻ ở hải phỏng phản ứng co giật sau tiêm vắc xin combe five

31 trẻ ở Hải Phòng phản ứng co giật sau tiêm vắc xin ComBe Five

Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã tiếp nhận 31 trường hợp trẻ nhập viện điều trị do có phản ứng co giật sau tiêm vắc xin ComBe Five. Đại diện Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, các trẻ nhập viện trong...