bệnh viện trung ương huế

cứu sống bệnh nhân bị túi phình động mạch não nguy kịch

Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống bệnh nhân bị túi phình động mạch não nguy kịch

Ngày 30/1, các bác sĩ Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế đã cứu sống một bệnh nhân nữ 52 tuổi, bị túi phình động mạch não nguy kịch. Bệnh nhân đã được phẫu thuật can thiệp thành công túi phình động mạch não (nguồn: Bv TW Huế) Bệnh...
Danh sách bài viết
cứu sống bệnh nhân bị túi phình động mạch não nguy kịch

Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống bệnh nhân bị túi phình động mạch não nguy kịch

Ngày 30/1, các bác sĩ Khoa Đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Huế đã cứu sống một bệnh nhân nữ 52 tuổi, bị túi phình động mạch não nguy kịch. Bệnh nhân đã được phẫu thuật can thiệp thành công túi phình động mạch não (nguồn: Bv TW Huế) Bệnh...