Bí ngô

Tác dụng tuyệt vời của bí đỏ trong đôn gy

Tác dụng tuyệt vời của bí đỏ trong Đông Y

Bí đỏ còn gọi là bí ngô, bí rợ, hay nam qua (Cucurbita moschata Duch. Ex Poiret, Cucurbita pepo L.), họ bí (Cucurbitaceae). 1. Đặc điểm của cây bí đỏ Là cây thuộc thảo, sống một năm, thân có cạnh, có lông dày. Lá mọc so le có cuống dài,...
Danh sách bài viết
Tác dụng tuyệt vời của bí đỏ trong đôn gy

Tác dụng tuyệt vời của bí đỏ trong Đông Y

Bí đỏ còn gọi là bí ngô, bí rợ, hay nam qua (Cucurbita moschata Duch. Ex Poiret, Cucurbita pepo L.), họ bí (Cucurbitaceae). 1. Đặc điểm của cây bí đỏ Là cây thuộc thảo, sống một năm, thân có cạnh, có lông dày. Lá mọc so le có cuống dài,...