biến chứng của hội chứng chóp xoay vai

viêm gân chóp xoay vai

Hội chứng chóp xoay vai – TS BS Dương Đình Triết 

Hội chứng chóp xoay vai là cách gọi chung cho các bệnh lý xảy ra ở vùng chóp xoay vai, thường gặp nhất là tình trạng: rách hoặc viêm các gân cơ chóp vai, tổn thương gây chèn ép gân cơ. ⇒ Đau vai gáy - kẻ thù của dân...
Danh sách bài viết
viêm gân chóp xoay vai

Hội chứng chóp xoay vai – TS BS Dương Đình Triết 

Hội chứng chóp xoay vai là cách gọi chung cho các bệnh lý xảy ra ở vùng chóp xoay vai, thường gặp nhất là tình trạng: rách hoặc viêm các gân cơ chóp vai, tổn thương gây chèn ép gân cơ. ⇒ Đau vai gáy - kẻ thù của dân...