biến thể sars-cov-2 tại Việt Nam

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 biến thể từ Anh

Bệnh nhân nữ, 44 tuổi ở Trà Vinh, được Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 - biến thể mới từ Anh. Sáng 2/1, Viện Pasteur TP.HCM thông tin về trường hợp bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 bi ến th ể  mới. Bệnh nhân nữ, 44...
Danh sách bài viết

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 biến thể từ Anh

Bệnh nhân nữ, 44 tuổi ở Trà Vinh, được Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 - biến thể mới từ Anh. Sáng 2/1, Viện Pasteur TP.HCM thông tin về trường hợp bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 bi ến th ể  mới. Bệnh nhân nữ, 44...