• Thiếu máu ở trẻ em
    Bệnh thiếu máu ở trẻ em Câu hỏi Mong bác sĩ cho tôi biết biểu hiện thiếu máu ở trẻ em ( trẻ dưới 1 tuổi và trẻ 3 tuổi). Thế nào là thiếu máu sinh lý-biểu hiện. Thiếu máu bệnh lý-biểu...