boi tu cung

Những điều cần biết về chửa ngoài tử cung

Bình thường, sau khi được thụ tinh ở 1/3 ngoài của vỏ trứng hay vòi tử cung, trứng sẽ di chuyển từ vòi trứng vào buồng tử cung để làm tổ và phát triển thành thai nhi và các phần phụ của thai như bánh rau, màng rau, dây rau...
Danh sách bài viết

Những điều cần biết về chửa ngoài tử cung

Bình thường, sau khi được thụ tinh ở 1/3 ngoài của vỏ trứng hay vòi tử cung, trứng sẽ di chuyển từ vòi trứng vào buồng tử cung để làm tổ và phát triển thành thai nhi và các phần phụ của thai như bánh rau, màng rau, dây rau...