• Tổng quan về bướu giáp lan tỏa Tuyến giáp là tuyến nội tiết của cơ thể nằm ở trước cổ. Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong việc điều hoà năng lượng của cơ thể, ảnh hưởng các hoạt...
  • Các phương pháp điều trị bướu giáp lan tỏa Bướu giáp lan tỏa là tình trạng tuyến giáp to đều cả 2 bên. Bướu giáp lan tỏa không độc (lành tính) có thể không cần chữa trị hoặc chỉ cần chữa trị bằng...