các nguyên nhân tăng huyết áp

Những nguyên nhân cao huyết áp bạn cần biết để phòng tránh

Ngoại trừ các trường hợp tăng huyết áp vô căn, một số nguyên nhân cao huyết áp như bệnh lý cushing, cường giáp, do dùng thuốc… nếu được phát hiện có thể loại bỏ được tình trạng này. 1. Tăng huyết áp (cao huyết áp) là gì? Huyết áp là...
Danh sách bài viết

Những nguyên nhân cao huyết áp bạn cần biết để phòng tránh

Ngoại trừ các trường hợp tăng huyết áp vô căn, một số nguyên nhân cao huyết áp như bệnh lý cushing, cường giáp, do dùng thuốc… nếu được phát hiện có thể loại bỏ được tình trạng này. 1. Tăng huyết áp (cao huyết áp) là gì? Huyết áp là...