Các thuốc điều trị hội chứng ruột kích thích

Hội chứng ruột kích thích 

Hội chứng ruột kích thích (IBS) không dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân. Tuy nhiên, nó thường gây đau bụng trong thời gian dài, mệt mỏi. Đây được coi là một bệnh mạn tính ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. 1....
Danh sách bài viết

Hội chứng ruột kích thích 

Hội chứng ruột kích thích (IBS) không dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân. Tuy nhiên, nó thường gây đau bụng trong thời gian dài, mệt mỏi. Đây được coi là một bệnh mạn tính ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. 1....