cách sử dụng hỗn dịch Anvitra

Hướng dẫn sử dụng và cách mua hàng chính hãng sản phẩm hỗn dịch Anvitra

1. Hướng dẫn sử dụng 1.1 Hỗn dịch trào ngược dạ dày Anvitra Hỗn dịch trào ngược dạ dày Anvitra Thành phần: Thành phần mg/ gói Giảm acid Tăng tháo rỗng, cầm nôn Chống viêm loét, bảo vệ niêm mạc Tăng cường cơ thắt tâm vị Kích thích tiêu hoá...
Danh sách bài viết

Hướng dẫn sử dụng và cách mua hàng chính hãng sản phẩm hỗn dịch Anvitra

1. Hướng dẫn sử dụng 1.1 Hỗn dịch trào ngược dạ dày Anvitra Hỗn dịch trào ngược dạ dày Anvitra Thành phần: Thành phần mg/ gói Giảm acid Tăng tháo rỗng, cầm nôn Chống viêm loét, bảo vệ niêm mạc Tăng cường cơ thắt tâm vị Kích thích tiêu hoá...