cách tăng cường trí nhớ

Các biện pháp cải thiện tình trạng trí nhớ kém – suy giảm trí nhớ

Nhiều người cho rằng trí nhớ kém - suy giảm trí nhớ là chuyện bình thường. Chỉ cần giảm lượng công việc thì trí nhớ sẽ phục hồi. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác và các tác nhân ngoại cảnh khác, nếu không điều trị đúng cách suy giảm trí...
Danh sách bài viết

Các biện pháp cải thiện tình trạng trí nhớ kém – suy giảm trí nhớ

Nhiều người cho rằng trí nhớ kém - suy giảm trí nhớ là chuyện bình thường. Chỉ cần giảm lượng công việc thì trí nhớ sẽ phục hồi. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác và các tác nhân ngoại cảnh khác, nếu không điều trị đúng cách suy giảm trí...