• Uống nước đúng cách để tránh trụy tim Thói quen uống nước quá nhanh có nguy cơ khiến cho cơ thể bị mất điện giải và có nguy cơ bị trụy tim. Để tránh điều này bạn nên uống nước đúng cách và...