cảo bản

Cảo bản

1. Tên gọi cảo bản Tên thường gọi cảo bản Cảo bản (vì gốc cây có hình dáng như gốc lúa: cảo – lúa, bản – gốc). Trong một số tài liệu có nhắc đến một số tên gọi khác như: Cảo bổn, Thổ khung, Quỷ thần, Quy tân,… tuy...
Danh sách bài viết

Cảo bản

1. Tên gọi cảo bản Tên thường gọi cảo bản Cảo bản (vì gốc cây có hình dáng như gốc lúa: cảo – lúa, bản – gốc). Trong một số tài liệu có nhắc đến một số tên gọi khác như: Cảo bổn, Thổ khung, Quỷ thần, Quy tân,… tuy...