cao huyết áp vô căn

Tư vấn dùng thuốc điều trị cao huyết áp vô căn

Chào bạn, Với chẩn đoán bệnh và 2 loại thuốc bạn đang dùng, nếu triệu chứng vẫn còn sau 1 - 2 tuần điều trị, bạn có thể tái khám trước hẹn nhưng cần mang đủ xét nghiệm đã làm trước đó. Hai loại thuốc bạn đang dùng sẽ giúp...
Danh sách bài viết

Tư vấn dùng thuốc điều trị cao huyết áp vô căn

Chào bạn, Với chẩn đoán bệnh và 2 loại thuốc bạn đang dùng, nếu triệu chứng vẫn còn sau 1 - 2 tuần điều trị, bạn có thể tái khám trước hẹn nhưng cần mang đủ xét nghiệm đã làm trước đó. Hai loại thuốc bạn đang dùng sẽ giúp...