cập nhật covid

Dịch COVID 19 sáng 3/9

Số liệu cập nhật đến 9:00 ngày 3/9/2020 Bản tin sáng ngày 3/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới. Hiện đang có hơn 63.000 người cách ly chống dịch. Từ ngày 4/9, Đà Nẵng bắt đầu tiến hành xét...
Danh sách bài viết

Dịch COVID 19 sáng 3/9

Số liệu cập nhật đến 9:00 ngày 3/9/2020 Bản tin sáng ngày 3/9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới. Hiện đang có hơn 63.000 người cách ly chống dịch. Từ ngày 4/9, Đà Nẵng bắt đầu tiến hành xét...