cập nhật

Cập nhật dịch COVID19 ngày 6/9/2020

Số liệu cập nhật đến 8:00 ngày 6/9/2020 Đến sáng 6/9, Việt Nam tiếp tục có 12 giờ không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19, tổng số mắc vẫn là 1.049 ca; hiện còn 40.620 người đang cách ly phòng dịch. Tính đến 8h ngày 6/9, Việt Nam có tổng cộng...
Danh sách bài viết

Cập nhật dịch COVID19 ngày 6/9/2020

Số liệu cập nhật đến 8:00 ngày 6/9/2020 Đến sáng 6/9, Việt Nam tiếp tục có 12 giờ không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19, tổng số mắc vẫn là 1.049 ca; hiện còn 40.620 người đang cách ly phòng dịch. Tính đến 8h ngày 6/9, Việt Nam có tổng cộng...