• Tư vấn: Viêm Amidan mạn tính Câu hỏi:  Chào bác sĩ. Bác sĩ cho cháu hỏi là viêm amidan mạn tính để lâu sẽ gây ra hậu quả gì? Và nếu cắt amidan bằng phương pháp coblator thì có khỏi dứt...