cắt bỏ tinh hoàn

Bị ung thư tinh hoàn, thanh niên phải trữ đông tinh trùng trước khi cắt bỏ

Ngày 8/7, Khoa Nam học, BV BÌnh Dân TP.HCM cho biết, vừa phát hiện bệnh nhân (19 tuổi, Lâm Đồng) bị ung thư tinh hoàn và phải cắt bỏ để tránh di căn. Trước đó, bệnh nhân thấy vùng bìu bên phải có khối u cứng, to dần lên nên...
Danh sách bài viết

Bị ung thư tinh hoàn, thanh niên phải trữ đông tinh trùng trước khi cắt bỏ

Ngày 8/7, Khoa Nam học, BV BÌnh Dân TP.HCM cho biết, vừa phát hiện bệnh nhân (19 tuổi, Lâm Đồng) bị ung thư tinh hoàn và phải cắt bỏ để tránh di căn. Trước đó, bệnh nhân thấy vùng bìu bên phải có khối u cứng, to dần lên nên...