cắt gan bằng kỹ thuật bảo tồn

Lần đầu cắt gan bằng kỹ thuật bảo tồn ở Bệnh viện Trung ương Huế

Các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế lần đầu cắt gan bằng kỹ thuật bảo tồn phần gan cắt bỏ để chuẩn bị ghép gan cho bệnh nhân 54 tuổi. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Chiều 14-4, Bệnh viện Trung ương Huế cho...
Danh sách bài viết

Lần đầu cắt gan bằng kỹ thuật bảo tồn ở Bệnh viện Trung ương Huế

Các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế lần đầu cắt gan bằng kỹ thuật bảo tồn phần gan cắt bỏ để chuẩn bị ghép gan cho bệnh nhân 54 tuổi. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Chiều 14-4, Bệnh viện Trung ương Huế cho...