cắt trĩ bằng phương pháp longo

Phẫu thuật cắt trĩ bằng phương pháp Longo

Những điều cần lưu ý sau phẫu thuật cắt trĩ

Chào bạn, Xin trả lời bạn các vấn đề như sau: Những triệu chứng bạn nêu trên hoàn toàn không cho thấy là bị trĩ tái phát và tỷ lệ tái phát rất thấp khoảng 2-3%. Bạn có thể dùng thuốc làm mềm phân có thể uống lâu dài nhiều...
Danh sách bài viết
Phẫu thuật cắt trĩ bằng phương pháp Longo

Những điều cần lưu ý sau phẫu thuật cắt trĩ

Chào bạn, Xin trả lời bạn các vấn đề như sau: Những triệu chứng bạn nêu trên hoàn toàn không cho thấy là bị trĩ tái phát và tỷ lệ tái phát rất thấp khoảng 2-3%. Bạn có thể dùng thuốc làm mềm phân có thể uống lâu dài nhiều...