cắt túi mật

Đau âm ỉ sau khi phẫu thuật cắt túi mật có nguy hiểm không?

Chào bạn, Đau hạ sườn phải ngoài nguyên nhân do bệnh lý túi mật còn có thể do các căn nguyên khác như các bệnh lý về gan, bệnh lý đường mật, bệnh lý cơ hoành phải. Bạn cũng không thông tin cho chúng tôi biết mẹ bạn đã được...
Danh sách bài viết

Đau âm ỉ sau khi phẫu thuật cắt túi mật có nguy hiểm không?

Chào bạn, Đau hạ sườn phải ngoài nguyên nhân do bệnh lý túi mật còn có thể do các căn nguyên khác như các bệnh lý về gan, bệnh lý đường mật, bệnh lý cơ hoành phải. Bạn cũng không thông tin cho chúng tôi biết mẹ bạn đã được...