cắt vòi trứng khi mổ ruột thừa

Vụ cắt vòi trứng khi đi mổ ruột thừa: Kíp mổ hoàn toàn đúng!

Vụ việc người nhà tố bệnh viện cắt vòi trứng của bệnh nhân khi mổ ruột thừa, Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết về mặt chuyên môn, kíp mổ xử lý hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, việc không thông báo cho người nhà là chưa đúng với quy định...
Danh sách bài viết

Vụ cắt vòi trứng khi đi mổ ruột thừa: Kíp mổ hoàn toàn đúng!

Vụ việc người nhà tố bệnh viện cắt vòi trứng của bệnh nhân khi mổ ruột thừa, Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết về mặt chuyên môn, kíp mổ xử lý hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, việc không thông báo cho người nhà là chưa đúng với quy định...