câu kỷ tử có tác dụng gì

Dược liệu Câu kỷ tử

1.Tên gọi câu kỷ tử Tên khác: Kỷ tử, Câu Khởi, Khởi tử, Địa Cốt tử, Khủ khởi Tên khoa học: Fructus Lycii. Họ: Thuộc họ Cà (Solanaceae). Dược liệu Câu kỷ tử 2. Mô tả về câu kỷ tử Đặc điểm Câu kỷ tử Câu Kỷ Tử là một...
Danh sách bài viết

Dược liệu Câu kỷ tử

1.Tên gọi câu kỷ tử Tên khác: Kỷ tử, Câu Khởi, Khởi tử, Địa Cốt tử, Khủ khởi Tên khoa học: Fructus Lycii. Họ: Thuộc họ Cà (Solanaceae). Dược liệu Câu kỷ tử 2. Mô tả về câu kỷ tử Đặc điểm Câu kỷ tử Câu Kỷ Tử là một...