• ung thư cổ tử cung
    UNG THƯ CỔ TỬ CUNG Ung thư cổ tử cung (UTCTC) xảy ra khi các tế bào bất thường của cổ tử cung phát triển ngoài tầm kiểm soát. Cổ tử cung là phần dưới của tử cung mở vào đầu...