cây gừng

Sinh khương là tên gọi khác của củ gừng

Sinh khương – vị thuốc lạ mà quen của người Việt

Gừng còn có tên gọi khác là Sinh khương hay khương, thuộc họ Gừng Zingiberaceae. Khương là thân rễ của cây gừng, tùy vào tính chất khô hay tươi sẽ mang tên gọi khác nhau: sinh khương (thân rễ tươi) và can khương (thân rễ khô). 1. Nhận biết Theo cuốn...
Danh sách bài viết
Sinh khương là tên gọi khác của củ gừng

Sinh khương – vị thuốc lạ mà quen của người Việt

Gừng còn có tên gọi khác là Sinh khương hay khương, thuộc họ Gừng Zingiberaceae. Khương là thân rễ của cây gừng, tùy vào tính chất khô hay tươi sẽ mang tên gọi khác nhau: sinh khương (thân rễ tươi) và can khương (thân rễ khô). 1. Nhận biết Theo cuốn...