cấy tế bào gốc điều trị ung thư

Tư vấn: Điều trị ung thư nội mạc tử cung

Hỏi Chào bác sĩ, mẹ tôi bị ung thư nội mạc tử cung di căn gan. Tôi nghe nói có phương pháp điều trị ung thư bằng cấy tế bào gốc được áp dụng thành công ở Huế. Mong bác sĩ tư vấn giúp trường hợp của mẹ tôi có...
Danh sách bài viết

Tư vấn: Điều trị ung thư nội mạc tử cung

Hỏi Chào bác sĩ, mẹ tôi bị ung thư nội mạc tử cung di căn gan. Tôi nghe nói có phương pháp điều trị ung thư bằng cấy tế bào gốc được áp dụng thành công ở Huế. Mong bác sĩ tư vấn giúp trường hợp của mẹ tôi có...