cây thuốc mạn kinh tử

Mạn kinh tử – vị thuốc trị đau đầu, cảm mạo hiệu quả

Mạn kinh tử được thu hái từ cây mạn kinh tử lá đơn (Vitex rotundiflolia L.f.) hoặc (Vitex trifolia L.), họ Cỏ roi ngựa, mọc hoang trên các bãi biển ở nhiều tỉnh thành nước ta. 1. Nhận biết cây mạn kinh tử Mạn kinh thuộc loại cây nhỏ, cao...
Danh sách bài viết

Mạn kinh tử – vị thuốc trị đau đầu, cảm mạo hiệu quả

Mạn kinh tử được thu hái từ cây mạn kinh tử lá đơn (Vitex rotundiflolia L.f.) hoặc (Vitex trifolia L.), họ Cỏ roi ngựa, mọc hoang trên các bãi biển ở nhiều tỉnh thành nước ta. 1. Nhận biết cây mạn kinh tử Mạn kinh thuộc loại cây nhỏ, cao...