Chăm sóc bệnh nhân K cổ tử cung

Ung thư cổ tử cung

Tư vấn chăm sóc bệnh nhân K cổ tử cung

Chủ đề " Tư vấn chăm sóc bệnh nhân K cổ tử cung" sẽ được TS.BS Bùi Nguyên Kiểm  - Ủy viên thường vụ Hội Nội khoa Việt Nam; Nguyên Trưởng khoa Nội - Bệnh viện Xanh - Pôn; Chuyên gia tư vấn chương trình truyền thông " Vì sức...
Danh sách bài viết
Ung thư cổ tử cung

Tư vấn chăm sóc bệnh nhân K cổ tử cung

Chủ đề " Tư vấn chăm sóc bệnh nhân K cổ tử cung" sẽ được TS.BS Bùi Nguyên Kiểm  - Ủy viên thường vụ Hội Nội khoa Việt Nam; Nguyên Trưởng khoa Nội - Bệnh viện Xanh - Pôn; Chuyên gia tư vấn chương trình truyền thông " Vì sức...