Chăm sóc người bệnh ung thư

Chậm vận động ở trẻ?

Thầy thuốc tư vấn – Số 02 – Chăm sóc sức khỏe người bệnh ung thư

BS Đặng Tài Vóc – Khoa Điều trị theo yêu cầu – Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ; Hội viên của các Hiệp hội ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO); Hội ung thư Châu Âu ( ESMO) trả lời câu hỏi từ khán giả gửi về chương trình....
Danh sách bài viết
Chậm vận động ở trẻ?

Thầy thuốc tư vấn – Số 02 – Chăm sóc sức khỏe người bệnh ung thư

BS Đặng Tài Vóc – Khoa Điều trị theo yêu cầu – Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ; Hội viên của các Hiệp hội ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO); Hội ung thư Châu Âu ( ESMO) trả lời câu hỏi từ khán giả gửi về chương trình....