chăm sóc phụ nữ sau sinh

Chăm sóc phụ nữ trong thời gian “ở cữ”

Khi sinh con, người phụ nữ phải chịu 57 đơn vị đau, người ta ví như cơn đau của gãy 20 cái xương sườn cùng một lúc. Và khi sinh con, cơ thể người phụ nữ thay đổi rất nhiều. Vậy chăm sóc phụ nữ sau sinh trong thời gian “ở...
Danh sách bài viết

Chăm sóc phụ nữ trong thời gian “ở cữ”

Khi sinh con, người phụ nữ phải chịu 57 đơn vị đau, người ta ví như cơn đau của gãy 20 cái xương sườn cùng một lúc. Và khi sinh con, cơ thể người phụ nữ thay đổi rất nhiều. Vậy chăm sóc phụ nữ sau sinh trong thời gian “ở...