chậm vận động ở trẻ

Chậm vận động ở trẻ?

Chậm vận động ở trẻ?

Câu hỏi: Tôi có một bé gái 14 tháng tuổi, chỉ ngồi, di chuyển bằng cách lết, không bò, không đứng chịu sức hai chân, chưa biết đi. Nhưng khi nằm thì chân vận động rất mạnh. Xin hỏi bé có bất thường gì không và phải khám bệnh ở...
Danh sách bài viết
Chậm vận động ở trẻ?

Chậm vận động ở trẻ?

Câu hỏi: Tôi có một bé gái 14 tháng tuổi, chỉ ngồi, di chuyển bằng cách lết, không bò, không đứng chịu sức hai chân, chưa biết đi. Nhưng khi nằm thì chân vận động rất mạnh. Xin hỏi bé có bất thường gì không và phải khám bệnh ở...