• Đột ngột bị điếc có nguy hiểm không
    Bị điếc đột ngột có nguy hiểm không? Những rối loạn chức năng thính giác, trong đó có điếc đột ngột được đánh giá là khuyết tật nghiêm trọng, cần được cấp cứu y tế càng sớm càng tốt....