Chấn thương 2 đùi vì bình rượu phát nổ

Chấn thương nặng 2 đùi vì bình rượu phát nổ

Theo lời kể của bệnh nhân, trong lúc ăn cơm tối, anh lấy bình rượu ổi bằng thủy tinh 20 lít được ngâm cách đây 1 năm ra uống. Khi mở nắp vì quá chặt nên anh sử dụng 2 đùi giữ bình rượu. Tuy nhiên ngay sau đó  người...
Danh sách bài viết

Chấn thương nặng 2 đùi vì bình rượu phát nổ

Theo lời kể của bệnh nhân, trong lúc ăn cơm tối, anh lấy bình rượu ổi bằng thủy tinh 20 lít được ngâm cách đây 1 năm ra uống. Khi mở nắp vì quá chặt nên anh sử dụng 2 đùi giữ bình rượu. Tuy nhiên ngay sau đó  người...