• Phân loại chảy máu mũi
    Xử trí chảy máu mũi – chảy máu cam tại nhà cho trẻ. Chảy máu mũi (hay chảy máu cam) là bệnh lý thuộc vùng tai mũi họng khá phổ biến ở trẻ em, nhiều nhất ở trẻ 2-10 tuổi. Bệnh xuất hiện khi các mạch máu nhỏ...
  • xử trí chảy máu cam ở trẻ em
    Chảy máu cam ở trẻ Chảy máu cam là triệu chứng hay gặp nhất trong các bệnh lý tai mũi họng và đây cũng là bệnh lý hay gặp nhất ở trẻ nhỏ. Cha mẹ cần có những cách xử trí khi...